Trang chủ Blog Nhân cách

Chúng ta không dùng một người theo tài năng của người đấy, mà dùng một người theo ý chí của chúng ta, đấy mới là tư duy phương Đông

By: OopsyAdmin, 2021-02-26 19:18:21

Chúng ta không dùng một người theo tài năng của người đấy, mà dùng một người theo ý chí của chúng ta, đấy mới là tư duy phương Đông
.
Khi một người thợ khắc một viên đá, anh ta nhất định phải khắc cái anh ta muốn khắc lên viên đá, chứ không phải khắc theo viên đá một hình nào đấy mà anh ta mong muốn. Anh ta không khắc theo ý nguyện của viên đá mà khắc theo ý chí của mình lên trên viên đá. Một người chủ thành công là một người khắc được ý chí của mình lên những người tham gia cùng mình, chứ không phải một người lựa theo nhân viên mà dùng. Người ta thường nói là: “Cứ lựa theo người ta đi, người ta có tài gì thì dùng tài nấy, để xem phát huy sở trường thế nào?”, đấy đơn thuần là những tư duy đánh lừa

Cho nên, nghe thì rất hay ho, nhân viên nào cũng muốn đọc những câu chuyện đấy, thế nhưng thực ra đến lúc dùng, không ai dùng được vào việc như thế cả. Trong thực tế, chúng ta không dùng một người theo tài năng của người đấy, mà dùng một người theo ý chí của chúng ta, đấy mới là tư duy phương Đông...---

Trích Sách: THUẬT DỤNG NHÂN – Tác giả: Hạo Thái


☀ Xem thêm Sách tại: https://tinyurl.com/thuatdungnhan


Liên hệ

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

E: pr.oopsy.vn@gmail.com G: oopsy.vn P: 0986410979 | 0986410979