Trang chủ Blog Nhân cách

Những người nhìn ra tính xấu của người khác là những người có bản chất thống trị Tri thức cần phải mang tính chất trung dung

By: OopsyAdmin, 2022-02-07 11:54:13

Những người nhìn ra tính xấu của người khác là những người có bản chất thống trị

Tri thức cần phải mang tính chất trung dung

.

“Bất kể bề ngoài đàn ông tỏ ra như thế nào, họ cũng chỉ quan tâm đến phụ nữ vì một lý do duy nhất: tình dục”

Những người có quan niệm này, dù là đàn ông hay phụ nữ đều mang một bản chất phán xét vô cùng mạnh. Họ tối thiểu hóa một con người vào một góc độ duy nhất, vào một tính xấu duy nhất. Những người nhìn ra tính xấu của người khác là những người có bản chất thống trị. Đơn giản thế này, chẳng hạn một người phụ nữ bất kì chỉ ra là thời đại ngày nay đang có vấn đề nào đấy. Đây là một người mang bản chất thống trị, bởi vì họ tìm ra điểm xấu nhất và họ chỉ phán xét điểm đấy thôi

Cho nên, nói như Khổng Tử, tri thức cần phải mang tính chất trung dung, không thái quá. Hay nói như Aristotle: Chỉ có những người không thái quá trong nhận định của mình mới có thể đưa ra một nhận định chính xác hơn – nó rất gần với Thiền

Tất cả những người tập trung vào những tính xấu để nhận xét, chỉ nhìn thấy cái xấu thôi, đấy là một loại nhân cách thống trị, một nhân cách độc tài. Những người rất ưa mạng xã hội, họ vào mạng xã hội lướt cả ngày không thấy chán. Ở đấy họ được quyền phán xét và không bị ai phán xét lại. Còn trong đời thực, khi chúng ta phán xét một ai trước mặt họ, chúng ta sẽ chịu nhiều tổn thương đấy – cũng tương đương chứ không ít hơn đâu

---

- Trích Sách Tự Vệ Cảm Xúc 4.0 - Tác giả Bát Nhã

☀ Xem thêm Sách tại: https://tinyurl.com/tuvecamxuc


Liên hệ

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

E: pr.oopsy.vn@gmail.com G: oopsy.vn P: 0968 523 147 | 0968 523 147