Trang chủ Blog Nhân cách

Rất khốn khổ thế này, trong mỗi con người đều có một con người vô dụng, trong mỗi con người đều có một phần vô dụng cần phải thay đổi

By: OopsyAdmin, 2021-02-26 19:18:28

Rất khốn khổ thế này, trong mỗi con người đều có một con người vô dụng, trong mỗi con người đều có một phần vô dụng cần phải thay đổi

Phần vô dụng này của chúng ta là gì? Là chúng ta rất muốn phô trương mà không phô trương được, chúng ta đầy những tiếng gào thét, nổi loạn như thế. Nếu chúng ta không thay đổi nó, nếu chúng ta không chiến thắng nó thì chúng ta sẽ trở nên vô dụng

Chúng ta có một con người hữu dụng, một con người vô dụng và một con người đắc dụng - con người cống hiến, tài năng mà không cần phải nhìn thấy bản thân mình ở trong sự việc

Con người đắc dụng đấy là phải đào luyện mãi mới thành. Con người hữu dụng, có đấy nhưng cũng có thể gây họa. Còn con người vô dụng là con người bao giờ cũng phá hoại

Cho nên mỗi con người trong chúng ta đều có ba phần đấy!

Khi chúng ta giúp một người, khi chúng ta thay đổi một người, khi chúng ta dụng nhân, chúng ta phải nhìn ra được ba phần đấy ở trong con người này

Chúng ta khiến cho người đấy trở nên đắc dụng, muốn thế thì phải khiến người ta trở nên sâu sắc, phải khiến người ta biết lễ nghĩa, phải khiến người ta biết khiêm nhường, khiêm cung, khiến người ta biết lùi bước và biết cống hiến cho điều cao hơn bản thân mình

Còn khi chúng ta đối diện với người hữu dụng, chúng ta phải thấy được chỗ là họ nhất định sẽ trở thành một người bị người ta thù ghét. Đấy là những người hữu dụng – những người có thể thay đổi, tức là những người phô trương nhưng có thực tài. Họ nhất định sẽ gặp chuyện thôi, chúng ta chỉ cần chứng kiến một lúc là thấy họ gặp chuyện

Còn những người vô dụng ở đâu đấy, thì chúng ta nhớ là con người của họ là con người phá hoại...

---

Trích Sách: THUẬT DỤNG NHÂN – Tác giả: Hạo Thái

• Những bí quyết dùng người và dụng người của phương Đông

• Trí tuệ của người lãnh đạo là sửa người cho đúng, dụng người cho hay

• Chỉ cần nắm lấy một trong những nguyên tắc dụng nhân này, bạn chính là lãnh đạo kiệt xuất

☀ Xem thêm Sách tại: https://thuatdungnhan.oopsy.vn/


Liên hệ

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

E: pr.oopsy.vn@gmail.com G: oopsy.vn P: 0986410979 | 0986410979