Trang chủ Blog Nhân cách

TÂM và CẢNH: bí quyết sống yên thân không bị ai làm phiền Và bí quyết làm phiền bất kỳ ai

By: OopsyAdmin, 2020-09-08 18:17:20

TÂM và CẢNH: bí quyết sống yên thân không bị ai làm phiền
Và bí quyết làm phiền bất kỳ ai
.

Con người ta, sở dĩ mâu thuẫn nhau không ngừng được, là vì mỗi người mỗi TÂM, thế nên mỗi người mỗI CẢNH, cái TÂM đã khác nhau, thì CẢNH khác nhau, cùng chung một sự việc, từng người lại thấy mình chính là NẠN NHÂN, người khác chính là THỦ PHẠM

Cho nên đi học cũng thế, đi làm cũng thế, lập gia đình cũng thế, người ta đều cầu mong có THẦY CÔ TỐT, có TIỀN BỐI TỐT, rồi muốn có cả BẠN ĐỜI TỐT. Cái tốt ấy vốn dĩ với họ không hề có thực, họ chỉ là cần một người THUẬN-TÂM với mình, thì mới ĐỒNG-CẢNH với nhau, hy vọng nhờ thế mới yêu nhau được

Tiếc là cái THUẬN-TÂM ấy không có thực, nó chỉ xảy ra theo thời điểm, có thể là cùng nghèo khó, rồi đến lúc một người giàu lên bỏ mặc người kia, cũng có thể là cùng giàu có, rồi một người suy sụp thì liền bị bỏ lại

Tức giận cái ĐẠI-CẢNH ấy, người xưa thường than thở, THÓI-ĐỜI bạc bẽo. Đúng, thói đời vốn bạc bẽo, là vì cái cảnh-đời này vốn chẳng bao giờ thuận theo tâm mình, đã lỡ sinh ra làm người, thì nhất định sẽ chịu-cảnh nghịch-tâm nghịch-ý, buồn phiền thật sự

Thoát ra khỏi cái CẢNH-ĐỜI, thì đúng là đáng ghờm!

.

Marketing xưa nay cốt ý lập ra một CẢNH sao cho THUẬN TÂM người đọc người xem, kéo họ vào cái CẢNH-TƯỢNG bằng TƯỞNG-TƯỢNG, làm cho người ta xa lìa thực tại, mà chìm đắm vào một thực tại êm đềm bớt chấn thương hơn, nhiều sự yêu thích phong phú hơn, nhờ thế muốn dấn-tâm dấn-thân vào tìm hiểu hàng hóa doanh nghiệp

Sale thì dùng cuộc tương-tác với KHÁCH mà bán HÀNG, khiến khách-hàng thành một thực tại mới, thực tại này thấy mình được quan tâm, yêu chiều, săn sóc, thành ra KHÁCH với HÀNG cứ cuốn nhau mãi, cứ như vậy thì khách-hàng thành một mối quan hệ trung thành

Điều ấy cho thấy gì, vốn không phải là cho thấy bí quyết làm marketing hay sale, mà là cho thấy rằng muốn YÊN-THÂN mình, hãy giữa lấy cái TÂM, giới hạn cái CẢNH, chẳng cho ai vào

Và cũng cho thấy rằng, muốn can thiệp vào đời ai, cứ nhảy vào hoặc giả vờ THUẬN-TÂM, hoặc giả vờ ĐỒNG-CẢNH với họ, họ thật sự không thể chống cự, không thể đề phòng. Vì sống càng lâu, càng biết rằng, cuộc sống quả thật khắc nghiệt, tìm một người HIỂU-MÌNH, thật sự ĐẮT QUÁ

.

Trong các loại content, quả thực content-video có cái tác dụng tức-thời đưa người ta nhập-cảnh, làm tâm người ta tức thời biến động. Do đó chắc rằng chạy quảng cáo, chạy video luôn ưu tiên trước hết

Nhẩn nha nghiên cứu TÂM LÝ HỌC về NGHIỆN, tôi có hình thành một chuỗi bài về TÂM LÝ HỌC NGHIỆN, dám chắc ai hiểu thấu, sẽ rút ra cho mình những kết luận sâu sắc về CÕI-NGƯỜI và CHÍNH-MÌNH. Từ tâm lý học về NGHIỆN này, tôi có tìm ra cách làm một bài giảng nhỏ về những điều tôi nghĩ đến khi làm CONTENT-VIDEO

Hy vọng có thể giúp mọi người, vì nhau, có thể tạo ra những cõi cảnh nhất thời trong một đoạn video, may ra giữa thế gian khó thở, có thể mỉm cười

Ai cần chuỗi bài TÂM LÝ HỌC về NGHIỆN, xin nói dưới comment, tôi sẽ gửi

Ngày mới bình an, mỗi người MỖI CẢNH!

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2620250938249098&set=a.2435409213399939&type=3


Liên hệ

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

E: pr.oopsy.vn@gmail.com G: oopsy.vn P: 0986410979 | 0986410979