Trang chủ Blog Introvert

THUẬT ĐẤU TRÍ - Khi Nảy Sinh Một Sự Phê Phán, Người Ta Lập Tức Rơi Vào Lưỡng Phân Sai Lệch, Căn Bản Dẫn Đến Điên Loạn

By: OopsyAdmin, 2022-02-07 11:27:41

Một trong những ứng dụng của việc nhận thức các vấn đề lưỡng phân tâm trí là để câu chuyện không rẽ sang hướng điên loạn. Ví dụ, An với bố An đang nói cùng một chuyện, bố An hỏi, “Dạo này học hành thế nào?” Nếu bố An chỉ hỏi như vậy thì thể nào cũng có câu thứ hai chờ đợi ở đâu đó, An phải đề phòng câu thứ hai ngay từ đầu nếu muốn dùng trí tuệ để kiểm soát câu chuyện này. Đây là một dạng đấu trí.  

Nếu bố An nói luôn là “Thế con học hành thế nào, làm việc thế nào?”, tức là câu hỏi đó lưỡng phân luôn rồi, thì nó thường ít khi sai lệch. Nếu An chỉ bám vào hai điều đó để diễn giải, hệ lưỡng phân này sẽ mở rộng ra mãi nhưng nó sẽ có lý trí, có kiểm soát, có thể có một chút than trách nhưng nói chung không thành chuyện lớn. 

Nhưng nếu bố An nói, “Bố đã bảo con từ xưa rồi mà con không chịu làm như thế” thì câu chuyện bắt đầu trở nên lưỡng phân sai lệch. Phê phán tình trạng hiện tại là một dạng lưỡng phân sai lệch.  

Khi nảy sinh một sự phê phán, người ta lập tức rơi vào lưỡng phân sai lệch, gần như không tránh khỏi. Đây là một cái bẫy của đầu óc lưỡng phân sai lệch hay của tư duy điên loạn

Vì thế, phê phán căn bản dẫn đến điên loạn. Nếu bố An nói rằng “Con không bao giờ làm được gì, bố đã nói rồi, lẽ ra con phải làm thế này làm thế kia…” rồi lại nói “Bây giờ con định làm thế nào?”, đó là mở đầu cho một câu chuyện điên loạn. Người đã mở đầu bằng một phê phán hoặc hỏi về định hướng thì câu chuyện chỉ kết thúc khi nào người kia nhận lỗi, đó là một trường điên loạn chỉ kết thúc khi đã hoàn thành việc phá hủy người khác. Sự hỗn loạn, sự chuyển động về tất cả các hướng chỉ chấm dứt trong sự tiêu diệt. Giống như trong Vũ trụ, tất cả những hệ thống lượng tử, tất cả những hệ thống hố đen, tất cả sự hỗn loạn của vật chất-phản-vật-chất chỉ chấm dứt khi Vũ trụ này chấm dứt, và mục đích của nó là để Vũ trụ này không thể tồn tại theo cách nó vốn tồn tại. 

Khi gặp hiện tượng một người nào đó đã chuyển sang giai đoạn lưỡng phân sai lệch, nếu bạn không khắc phục được nó thì chuyện sẽ đổ vỡ hết. Câu chuyện sẽ chỉ kết thúc khi nào bạn chịu bị tiêu diệt. Chỉ khi đủ khả năng nhận thức nhị nguyên thì bạn mới có thể rẽ câu chuyện sang hướng khác và khi đó nó sẽ giằng co với hướng lưỡng phân sai lệch. Nếu bạn đủ trí tuệ thì lưỡng phân sai lệch sẽ bị khắc chế bởi nhị nguyên, câu chuyện sẽ trở lại cân bằng và chấm dứt theo cách của trí tuệ

Ví dụ, bạn An hỏi bạn Bình, “Anh Bình ơi, dạo này em đau đầu, em nghĩ là có lẽ nghĩ theo kiểu đấy mệt mỏi lắm.” An đang so sánh tình trạng bên trong với bên ngoài, đau đầu và mệt mỏi vẫn đang là lưỡng phân, tốt thôi, nhưng nếu sau đó An bắt đầu sử dụng những tư tưởng không đồng đẳng, “Thế nên, anh phải dạy cho em cái gì đó khác, em không muốn học cái cũ” thì đó là bắt đầu chuyển sang lưỡng phân sai lệch, An bắt đầu các phê phán, các nhận định. Nếu tiếp tục câu chuyện, Bình khẳng định rằng “Cái đấy nó vốn tốt, còn em sai ấy mà” thì họ đã bắt đầu một cuộc tranh cãi bất tận.

Nhưng nếu như Bình có một đầu óc nhị nguyên, Bình nhận thấy thứ nhất là ở An có hiện tượng của người đang mở màn lưỡng phân sai lệch và thứ hai là có một vấn đề đằng sau thì Bình sẽ phải tìm cách hãm An ngay ở điểm đó. Bình sẽ nói với An, chẳng hạn: 

Thứ nhất: Nếu em tiếp tục nghĩ theo hướng đó thì em sẽ không giải quyết được vấn đề.

Thứ hai: Từ trước đến giờ em vẫn có lối nghĩ đó thì vì sao lại có lối nghĩ đó.  

Bình chỉ ra một chứng tâm thần của An, chỉ ra một vấn đề sai lệch trong loại tư duy của An. Lúc đó, An sẽ phải thấy là “À, đúng là có vấn đề đó,” đầu óc An sẽ trở lại bình thường

Còn nếu An điên loạn, An sẽ chỉ nhằm đến một thứ, đó là cuộc trả thù của triết lý. Khi triết lý của An bị tổn thương, tức là khi Bình làm đời sống của An bị chấn thương, chẳng hạn, Bình chứng minh cho An thấy rằng cái xe đạp Nhật trong tưởng tượng của An là thứ vứt đi và thông tin trên mạng là bịa ra, thì An sẽ rất tổn thương. An sẽ tìm cách đọc lại, sẽ tìm cách phản kháng, tìm cách trả thù Bình trong các chuyện khác. Nếu đây đang là một giai đoạn trả thù của triết lý thì Bình phải nhìn ra điều đó và khắc phục bước sai lệch đó. Tùy trường hợp mà có cách khắc phục, nhưng Bình phải nhìn đúng. Nếu Bình nhìn sai cuộc trả thù này thì An sẽ trả thù cho đến lúc Bình bị tiêu diệt thì thôi, đó là động lực của lý trí


Liên hệ

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

E: pr.oopsy.vn@gmail.com G: oopsy.vn P: 0968 523 147 | 0968 523 147