Trang chủ Blog Muôn mặt sự Đời

Anh hùng chi lộ - đến khổ Anh hùng - Hơi giống anh khùng, đánh rung thiên hạ

By: OopsyAdmin, 2022-02-07 11:27:19

Anh hùng chi lộ - đến khổ Anh hùng
Hơi giống anh khùng, đánh rung thiên hạ
.

Đàn bà có nên yêu đàn ông là ANH HÙNG không?

Yêu một người ANH HÙNG, có thể là chỉ yêu được dấu chân của anh ta. Nên đàn bà lỡ yêu người anh hùng, phải là một người đàn bà CAN ĐẢM và KHÁC NGƯỜI!

Vì Anh hùng không có ĐẠO 道 (cái phương cách ai cũng phải noi theo), chỉ có LỘ 路, con đường riêng có mục đích riêng mang tố chất riêng của một người. Thế mới có câu ANH HÙNG CHI LỘ 英雄之路 - cái LỐI ANH HÙNG!

Hiểu được con đường LỘ 路 của ANH HÙNG, sẽ thấy nó KHÔNG TRUYỀN THỐNG, KHÔNG CHUẨN MỰC, KHÔNG KINH ĐIỂN gì cả! Thế mới nói thời nào có anh hùng nấy, xuất hiện như sao trời. Cái LỘ ấy nó thế này:

1. LỘ 路 là CON ĐƯỜNG RIÊNG. Người ANH HÙNG bao giờ cũng có một ĐƯỜNG ĐI RIÊNG BIỆT, một điều gì đấy mãnh liệt vượt ra khỏi cái khuôn khổ của con người bình thường. Con đường phi thường ấy làm anh ta không phải là kết quả của CƠM ÁO GẠO TIỀN, ba mảnh bạn bè hai cốc niềm vui nào cả!

2. LỘ 路i là ĐỊA Vị trong ĐỘI NHÓM. Địa vị của người anh hùng không phải là chức trưởng phòng, phó phòng, hay lãnh đạo một công ty nào đấy thông thường. Bằng con đường ĐẶC BIỆT của mình, anh ta tập hợp một ĐỘI NHÓM ĐẶC BIỆT, và do đó đóng một VAI TRÒ ĐẶC BIỆT. Cái đội nhóm đó do đấy cũng chẳng có quy chuẩn cụ thể nào cả, nó chỉ phụ thuộc vào chính tố chất của anh ta. Đó có thể là LƯƠNG SƠN BẠC, cũng có thể là một văn phòng Tổng thống nơi con gái và con rể là cố vấn, khiến mọi quy thức đều nực cười

3. LỘ 路 là THÀNH TỰU LỚN. Người anh hùng vì con đường riêng mà không hợp với chuẩn mực đám đông, anh ta nhất định sẽ khiến đám đông chia rẽ, và kéo mọi thứ quanh mình về phía kinh hoàng và liều lĩnh của mình. Vì thế một khi anh ta xuất hiện, anh ta chọn kẻ thù lớn, chiến đấu với nó, đặt ra mục tiêu lớn, kiệt sức vì thực hiện nó

CON ĐƯỜNG, ĐỘI NHÓM, THÀNH TỰU, thiếu 1 trong 3, đều không thể là ANH HÙNG!

.

Anh ta không cảm ơn vợ con vì ủng hộ con đường của mình, anh ta có phải thằng đàn bà đâu? Anh ta nắm tay toàn bộ gia đình anh em bạn bè mình đi trên con đường ấy!

Anh ta không động viên đám đông ủng hộ con đường của mình, đó là việc của bọn đạo đức giả! Anh ta tuyên bố sứ mệnh và sống chết cho sứ mệnh ấy!

Anh ta không an ủi kẻ thù của mình, đó là việc của đám thất bại! Anh ta dùng mạng sống mình dấn thân đối đầu với kẻ thù không tiếc mồ hôi xương máu!

Bởi vậy khi bạn tìm được được CON ĐƯỜNG, ĐỘI NHÓM và chiến đấu cho THÀNH TỰU của mình, bạn đang đi trên con đường ANH HÙNG - ANH HÙNG CHI LỘ! Trên con đường ấy, bao nhiêu tiếng xì xèo, một mớ những kẻ giả tạo hơm hĩnh, một đống những tay ăn học nửa mùa sẽ nhảy ra đấm vào đầu bạn vào bảo:

- Mày chọn cái gì không chọn, làm ba cái trò này không bền đâu, nên kiếm cái gì chuẩn mực, truyền thống, ổn định mà làm!

Khi đó bạn cần làm gì? Khi đó, hãy nhớ câu này:

Việc của chó là sủa

Việc của người là đi!

.

Series: ANH HÙNG CÁI THẾ - HUYẾT LỆ VÔ NGẦN

BÀI 1: NAM TRUNG ANH TÔI - THANH XUÂN NHANH THÔI
https://www.facebook.com/luclongquynguyen/posts/2784231361851054

BÀI 2: ANH HÙNG CHI LỘ - ĐẾN KHỔ ANH HÙNG
https://www.facebook.com/luclongquynguyen/posts/2785047195102804

BÀI 3: TẬN CÙNG THANH XUÂN, HẬN CÙNG THANH XUÂN
https://www.facebook.com/luclongquynguyen/posts/2785943945013129

BÀI 4: THẤT BẠI ĐAU NHẤT, ĐAU MẤT CẢ LÒNG https://www.facebook.com/luclongquynguyen/posts/2786546341619556

---------

Bài viết: Thày Bát Nhã

Link gốc:https://www.facebook.com/luclongquynguyen/posts/2785047195102804?__tn__=%2CO*F


Liên hệ

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

E: pr.oopsy.vn@gmail.com G: oopsy.vn P: 0354533407 | 0354533407