Trang chủ Blog Muôn mặt sự Đời

Những ngày tháng 10, chưa Cười đã Tối - Mấy lời gian dối, thả vội xuống sông

By: OopsyAdmin, 2022-02-07 11:27:23

Những ngày tháng 10, chưa Cười đã Tối
Mấy lời gian dối, thả vội xuống sông
.

Tháng 10 âm luôn đặc biệt, đó là khi Thiên Khí thấm vào Đất, Địa Khí dâng lên Trời, Thiên Địa đồng giao, duyên nghiệp ghi khắc. Giống như sổ Đức ghi xuống Đất, mà sổ Nghiệp gửi lên Trời vậy

Sau đó sẽ là 3 tháng Thiên Địa dường như xem xét tốt xấu đúng sai, định VẬN-KHÍ cho 9 tháng kế tiếp. 9 con trăng kế tiếp biến thiên ra sao, dời đổi thế nào, đều là do tháng 10 Âm này định đoạt

Định đoạt thế nào? Người lỗi ĐẠO với TRỜI, mà sai LÝ với ĐẤT đều bị xét. Nói thì nghe mê tín, thật ra đơn giản lắm: Trời Đất tuần-hành, ai nghịch thì gánh nghịch, ai thuận thì đắc thuận. Lẽ ấy đơn giản như Trời lạnh mặc áo ấm, lúc nóng bật quạt mát vậy

Do vậy Mùng 1 Âm và 15 Âm tháng 10 nên đi Đình Đền Chùa gần nơi mình, thì cả 9 tháng sau đó những gì mình gặp phải đều sẽ có linh ứng bất chợt trước khi có gì đó đến. Đây là vì đến chỗ LINH THIÊNG, tất có CẢM ỨNG

Cũng là dịp nghĩ lại 9 tháng của mình!

.

Thật ra làm người bằng thân xác thịt, làm gì có ai không có lúc lỗi Đạo sai Lý, chỉ khác nhau ở chỗ có người biết SAI thì SỬA, nhờ thế sau đó LỚN hơn lại CAO Hơn

Cũng có người chấp mê bất Ngộ, lao đầu trong DANH LỢI TÌNH với THAM DỤC ÁI, mãi mãi cứ sai lầm. Trong lòng họ máu chảy cũng đau, nhưng ngoài mặt lại cố cười cố khỏe. Lại còn có người mượn danh tôn giáo, làm giàu bất chính, thì càng tệ hại

Tháng 10 thì nên bình an mà suy nghĩ, nghĩ được cái SAI của mình, thì CẢM ỨNG THIÊN ĐỊA, tất sẽ giảm nhẹ, lòng cũng bớt bất an, thong dong hơn nhiều

Có điều cái TÔI quá lớn, chẳng biết nhận ra nổi bao nhiêu...
.

Mai tôi lại đi Chùa, hẹn hò xin bỏ hết

Khi nào gần đến Tết, xin hẹn một ly trà!

---------

Bài viết: Thày Bát Nhã

Link gốc: https://www.facebook.com/luclongquynguyen/posts/2790277084579815?__tn__=%2CO*F


Liên hệ

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

E: pr.oopsy.vn@gmail.com G: oopsy.vn P: 0354533407 | 0354533407