Trang chủ Blog Nụ cười Ánh sáng

Anh chỉ tin cô gái - Không lấy con trai ra làm mục đích

By: OopsyAdmin, 2022-02-07 11:55:07

Anh chỉ tin cô gái
Không lấy con trai ra làm mục đích
Vì khi cô ta thích
Cô ta đổi mình lấy thế gian
.

Anh chỉ tin người đàn ông
Không lấy đời ra làm bến đỗ
Vì khi anh ta khổ
ANh ta đổi tất cả lấy đời mình
.

Anh chỉ tin vào mối tình
Của cô gái hay nói THẬT
Vì khi cô ta MẤT
Cô ta vẫn chỉ tin vào TRÁI TIM
.

Ơ, mà anh vẫn đang đi tìm
Cái gì đó ai đó thật đáng tin
Và có thể điều đó phải đi XIN
May ra mới có được...

---

Bài viết: Midas của Lời

Link gốc: https://www.facebook.com/logosmidas/photos/a.912330015818402/1144380895946645/?type=3


Liên hệ

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

E: pr.oopsy.vn@gmail.com G: oopsy.vn P: 0968 523 147 | 0968 523 147