Trang chủ Blog Nụ cười Ánh sáng

Anh thường tưởng tượng, được hóa thành mây - Rũ xuống mưa bay, giăng đầy sông bể

By: OopsyAdmin, 2022-02-07 11:55:15

Anh thường tưởng tượng, được hóa thành mây
Rũ xuống mưa bay, giăng đầy sông bể
Biến thành giọt lệ
Trôi khắp đời này…

Còn em là Cây
Đón anh rơi xuống
Lá xanh luống cuống
Cười trong tươi xanh
.

Rồi tưởng tượng tan tành
Anh về với đời thực
Phóng xe giữa nóng nực

Da cháy và đường sóc
Em lặng im, và
khóc

Thương Anh

Đầu xanh
Nắng cháy

Em khóc
Thương
Anh

---

Bài viết: Midas của Lời

Link gốc: https://www.facebook.com/logosmidas/photos/a.912330015818402/1095759410808794/?type=3


Liên hệ

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

E: pr.oopsy.vn@gmail.com G: oopsy.vn P: 0354533407 | 0354533407