Khóa học

Lắng Nghe Cảm Xúc - Đôi Tai Thấu Suốt Thế Gian
2018-06-18 01:23:07

Hãy học cách lắng nghe, lắng nghe người khác mà thực ra cũng là lắng nghe mình. Đó là cách Chàng Khờ trở thành ông Vua cảm xúc - King of Cups - khôn ngoan, trầm tĩnh, bao dung và đôi tai thấu suốt thế gian. 
 

Xem thêm

Lật Đổ Trì Hoãn - Đích Đáng Thành Công
2018-05-07 17:00:12

“Những người trì hoãn thì sống trong dang dở.
Người không trì hoãn sống với thành công!”

Xem thêm

Liên hệ

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

E: pr.oopsy.vn@gmail.com G: oopsy.vn P: 0986410979 | 0986410979