Bất kì ai cũng yêu mến tôi

Danh mục: Sách Tâm lí - Kĩ năng

Mô tả ngắn:

Ai cũng muốn nói với tất cả mọi người rằng, HÃY YÊU MẾN TÔI, làm ơn đi!
Mọi người dù không muốn lại luôn nhìn nhau mà rằng, SAO KHÓ ĐẾN THÊ, làm ơn đi!

Chúng ta đừng đối đầu nhau, hãy nắm lấy tay nhau!

Chúng ta không thể nắm lấy tay nhau vì ngờ vực nhau. Càng ngờ vực, lòng càng đau. Ngờ vực sinh ra nghi ngại. Nghi ngại lại gây ra chia lìa.

Và chia lìa là phán xét. Phán xét lại thành chán ghét, thành tranh cãi. Cứ tranh cãi, rồi thì âm thầm thành kẻ thù của nhau.

Luôn có những điều giản đơn nhưng đầy sức mạnh bạn có thể làm cho chính mình và cho người khác. Đừng lười nhác, hãy bắt đầu nắm lấy sức mạnh của nội tâm, hãy thực thi những chỉ dẫn của cuốn sách này.

Mua ngay

Mô tả chi tiết

Bất kì ai cũng yêu mến tôi

Ai cũng muốn nói với tất cả mọi người rằng, HÃY YÊU MẾN TÔI, làm ơn đi!
Mọi người dù không muốn lại luôn nhìn nhau mà rằng, SAO KHÓ ĐẾN THÊ, làm ơn đi!

Chúng ta đừng đối đầu nhau, hãy nắm lấy tay nhau!

Chúng ta không thể nắm lấy tay nhau vì ngờ vực nhau. Càng ngờ vực, lòng càng đau. Ngờ vực sinh ra nghi ngại. Nghi ngại lại gây ra chia lìa.

Và chia lìa là phán xét. Phán xét lại thành chán ghét, thành tranh cãi. Cứ tranh cãi, rồi thì âm thầm thành kẻ thù của nhau.

Luôn có những điều giản đơn nhưng đầy sức mạnh bạn có thể làm cho chính mình và cho người khác. Đừng lười nhác, hãy bắt đầu nắm lấy sức mạnh của nội tâm, hãy thực thi những chỉ dẫn của cuốn sách này.

Bằng cách đấy, sớm thôi, tình yêu thương sẽ đâm chồi. Rồi bạn sẽ có thể thực sự nói: BẤT KÌ AI CŨNG YÊU MẾN TÔI.


Liên hệ

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

E: pr.oopsy.vn@gmail.com G: oopsy.vn P: 0968 523 147 | 0968 523 147