Cái mũi thông minh thấu tình, đạt lý

Danh mục: Sách Tinh Hoa

Mô tả ngắn:

Cái mũi thông minh thấu tình đạt lý!

Đừng bỏ phí cái mũi, hãy tận dụng hơi thở!

Đời người, có thể quy đổi ra hơi thở

Ai thở sao cũng được, bệnh tật sẽ nhiều, tâm trí rối loạn

Ai học được cách thở, sức khỏe dồi dào, vui vẻ an lành

Còn ai biết bí mật của mũi, sẽ sống đời tuyệt diệu vô cùng!

Người xưa cho hơi thở là sự sống. Khi hỏi ai còn ai mất, bảo rằng: “Còn thở hay tắt thở rồi?”

Người nay lấy hơi thở làm giao ước. Khi thề nguyện với nhau thường thầm thì: “Còn một hơi thở cũng bên nhau.”

Nhưng hơi thở không phải mấu chốt. Mấu chốt là cái Mũi. Cái mũi biến Không-khí thành Sinh-khí! Đó là việc kì diệu vô cùng!

Nếu sự sống nơi ta, cuộc đời của ta không uống phỉ, không ngốc nghếch, không dại khờ, thì hẳn ta có:

CÁI MŨI THÔNG MINH

Mua ngay

Mô tả chi tiết

Cái Mũi Thông Minh Thấu Tình Đạt Lý

Cái mũi thông minh thấu tình đạt lý!

Đừng bỏ phí cái mũi, hãy tận dụng hơi thở!

Đời người, có thể quy đổi ra hơi thở

Ai thở sao cũng được, bệnh tật sẽ nhiều, tâm trí rối loạn

Ai học được cách thở, sức khỏe dồi dào, vui vẻ an lành

Còn ai biết bí mật của mũi, sẽ sống đời tuyệt diệu vô cùng!

Người xưa cho hơi thở là sự sống. Khi hỏi ai còn ai mất, bảo rằng: “Còn thở hay tắt thở rồi?”

Người nay lấy hơi thở làm giao ước. Khi thề nguyện với nhau thường thầm thì: “Còn một hơi thở cũng bên nhau.”

Nhưng hơi thở không phải mấu chốt. Mấu chốt là cái Mũi. Cái mũi biến Không-khí thành Sinh-khí! Đó là việc kì diệu vô cùng!

Nếu sự sống nơi ta, cuộc đời của ta không uống phỉ, không ngốc nghếch, không dại khờ, thì hẳn ta có:

CÁI MŨI THÔNG MINH

THẤU TÌNH ĐẠT LÝNgửi một mùi thoáng qua, tinh thần có thể kinh hoàng, lại cũng có thể an lành!

Ngửi mùi người ta yêu thương, thấy êm ái lạ kỳ! Người mùi kẻ ta thù ghét, thấy đắng nghét kinh dị!

Cái Mũi có sức mạnh thế, thì 

ĐỪNG BỎ PHÍ CÁI MŨI,

HÃY TẬN DỤNG HƠI THỞ!

Biết ngửi mùi da tóc, có thể đoán định người tốt xấu!

Biết ngửi mùi nắng gió, có thể thấu suốt sự Trời, Đất!

Biết ngửi mùi vạn vật, tất cả hiện lên rõ ràng!

Mũi có khi còn tinh hơn mắt!

Mũi có lúc thông minh lạ kỳ!

Đọc đi, bạn sẽ thấy cả! 


Liên hệ

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

E: pr.oopsy.vn@gmail.com G: oopsy.vn P: 0968 523 147 | 0968 523 147