Trang chủ Blog Introvert

Buông ra chính là Có - Ôm hoài lại là Không

By: OopsyAdmin, 2019-12-16 12:38:30

Không biết đêm nay sương có giăng mờ mặt hồ?

Lỡ sương có giăng làm sao đôi ba người biết? Đôi ba người không biết làm sao bao nhiêu người biết? Thế mà anh chẳng bước ra ngoài căn phòng rực huyết vẫn thấy chân trời mờ sương, mặt nước sũng sượng.

Thấy em lặn lội trong đêm tối, khuôn mặt tang thương, có chèo con thuyền tình đi qua một ngàn đê bãi, lách qua một vạn con thác. Cuối cùng em chết trên một bờ cạn, đôi mắt vẫn mở chờ người qua đường. Em không biết người qua đường là người dưng, đến khi ngừng thở vẫn mơ chuyện chung đôi.

Em chẳng biết rồi, ở đời ai cũng là duy nhất. Ở đời cho nhau là mất. Ở đời tin nhau bằng mắt. Cái giá nào cũng đắt, giá nào cũng quá đắt.

Thôi em cứ chết trôi trên bờ sương tâm tình, cứ một mình tìm lấy chút bã dục vọng lê thê. Sương giăng như mê. Riêng em nằm mộng...

Buông ra chính là Có
Ôm hoài lại là Không...


Liên hệ

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

E: pr.oopsy.vn@gmail.com G: oopsy.vn P: 0986410979 | 0986410979